Rotator Kılıf Nedir?

Omuz eklemi vücuttaki en karmaşık eklem olmasıyla birlikte kollarımızı çok çeşitli pozisyonlarda kullanmamıza imkan veren geniş bir hareket açıklığına sahip olan bir eklemdir. Hareket kabiliyeti yüksek olmasına rağmen çok stabil bir eklem değildir. Stabil olmaması da eklemi çevreleyen anatomik yapıların herhangi birindeki sorunun eklem fonksiyonlarında problem oluşturmasına neden olmaktadır.

Omuz ekleminin sağlıklı fonksiyon görmesindeki en önemli  yapılar rotator kılıf tendonlarıdır. Bu kılıf 4 kastan oluşur. Bu kaslar;

1.       Supraspinatus kası,

2.       İnfraspinatus kası,

3.       teres minör kası,

4.       subscapularis kasıdır.

Rotator kılıf kaslarının görevi kol kemiğini kürek kemiğine bağlamaktır.

Rotator kılıf yaralanmaları; omuz eklemini çevreleyen bu 4 kasta ve tendonlarında meydana gelen yırtıklara verilen isimdir.

Rotator kılıf yırtığı  %65-70  oranında görülür ve görülme sıklığı yaş ile artar. Rotator kılıf kanlanma açısından zayıf bir bölgedir. Kanlanmanın az olduğu bölgeler dejenerasyona daha yatkındır. Bu da rotator kılıf yaralanmalarının yaşla birlikte görülme sıklığını arttırmaktadır. Tekrarlayan hareketler de rotator kılıf kaslarında dejenerasyona yol açar.  Bahçe işleri ile uğraşmak, cam silmek gibi ev işleri , araba yıkamak, boyacılık yapmak gibi omuz ekleminin fazla ve tekrarlı kullanıldığı işlerde rotator kılıf yaralanmaları sık görülür. Aynı zamanda omuz üzerine düşme , ağır bir nesneyi kaldırma ve kolun kırılması gibi travmalarda da rotator kılıf yaralanmalarına rastlanır. Sporcularda özellikle baş üstü aktivite içeren yüzme, basketbol ve tenis gibi sporlarda omuzun aşırı kullanımına bağlı olarak rotator kılıf yaralanabilir.

Rotator kılıf yaralanmasını takiben hastalar kol ve omuzda ağrı ile birlikte güçsüzlük tarif ederler. Omuzda hareket kaybı gelişmeye başlar ve tendonlarda hassasiyet oluşur.